INTEGRACJA

 

Kilka słów o integracji

 
 

"Mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi"

 

/J.Korczak/

 

Co zrobić, kiedy rodzic zdrowego dziecka ma możliwość wyboru między typową, a integracyjną i sam nie wie, którą wybrać? Mając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych będzie mógł bardziej świadomie podjąć decyzję. Zachęcamy zatem do zapoznania się z podstawowymi informacjami:

 
Jakim oddziałem jest klasa integracyjna?
 

- oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3-5 posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

- dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający;

- identyczne jak w klasie typowej podstawa programowa, świadectwa itd;

- grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana: są dzieci uczące się bardzo dobrze, są też uczniowie słabsi i bardzo słabi;

- wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia;

- zapewniona opieka psychologa i pedagoga szkolnego, w razie potrzeby także innych specjalistów;

- obowiązkowe zajęcia rewalidacyjne (korekcyjno-kompensacyjne);

- wsparcie dla rodziców (porady, konsultacje specjalistów z Poradni PP, psychologa i pedagoga szkolnego, oligofrenopedagogów).

 
Dla kogo są klasy integracyjne?
 

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie dziecka do klasy integracyjnej. Dlaczego? W klasie integracyjnej dzieci nauczą się tolerancji i szacunku dla innych niezależnie od ich wiedzy, wyglądu i sprawności. Staną się nie tylko asertywne, ale i pełne empatii. Należy także pamiętać, że w klasie integracyjnej rywalizacja ustępuje współpracy. Warto również podkreślić, że klasa integracyjna nie daje zdrowym uczniom żadnych przywilejów prócz przywileju dorastania w różnorodnym środowisku. Rodzic zapisując dziecko do klasy integracyjnej daje mu szansę nauczenia się tolerancji wynikającej nie z poczucia wyższości i z litości, ale z szacunku i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

 
Jak wygląda nauka w klasie integracyjnej?
 

W klasie integracyjnej zawsze trzeba myśleć o potrzebach i możliwościach słabszego kolegi czy koleżanki, chociażby planując zawody sportowe, wycieczkę poza miasto czy do kina lub inne zajęcia. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są pod opieką pedagoga wspierającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela prowadzącego. Natomiast dzieci zdrowe zawsze mogą liczyć na pomoc drugiego nauczyciela wspierającego. Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością mającą inne możliwości psychofizyczne. Dzieci są traktowane indywidualnie, co jest dość elementarną zasadą w teorii dydaktyki i wychowania, a w klasie integracyjnej koniecznością i oczywistością. W klasach integracyjnych sporo emocji wywołuje ocenianie. Każdy nauczyciel oceniając postępy swoich uczniów, ocenia je według indywidualnych możliwości dziecka. I dlatego oceny - tak jak uczniowie nie są nigdy porównywane. Muszą się tego nauczyć i uczniowie i ich rodzice.

 
Jak wygląda praca nauczycieli w klasie integracyjnej?
 

Praca w klasie integracyjnej wymaga ścisłej współpracy pedagoga wspierającego z nauczycielem przedmiotu. Zazwyczaj razem uczestniczą w zebraniach z rodzicami, razem wystawiają oceny (zwłaszcza w klasach I-III Szkoły Podstawowej). Razem też układają program wychowawczy i profilaktyczny dla swoich uczniów. Bywa, że wspólnie lub zamiennie prowadzą zajęcia.